קו 32 א'

Shahid Acrylic on canvas 40x35 cm 2003

אימפרסיה