Inshaala Acrylic on wall 190x320 cm 2005

Inshaala Acrylic on wall 190x320 cm 2005

Inshaala (detail 16) Acrylic on wall 190x320 cm 2005

Inshaala (detail 16) Acrylic on wall 190x320 cm 2005

Inshaala (detail 6) Acrylic on wall 190x320 cm 2005

Inshaala (detail 6) Acrylic on wall 190x320 cm 2005

Inshaala (detail 11) Acrylic on wall 190x320 cm 2005

Inshaala (detail 11) Acrylic on wall 190x320 cm 2005

Inshaala (installation view 1) Acrylic on wall 190x320 cm 2005

Inshaala (installation view 1) Acrylic on wall 190x320 cm 2005

Inshaala and the artist Acrylic on wall 190x320 cm 2005

Inshaala and the artist Acrylic on wall 190x320 cm 2005

Inshaala (installation view 2) Acrylic on wall 190x320 cm 2005

Inshaala (installation view 2) Acrylic on wall 190x320 cm 2005

Inshaala (detail 3) Acrylic on wall 190x320 cm 2005

Inshaala (detail 3) Acrylic on wall 190x320 cm 2005

Inshaala (detail 10) Acrylic on wall 190x320 cm 2005

Inshaala (detail 10) Acrylic on wall 190x320 cm 2005

Inshaala (detail 5) Acrylic on wall 190x320 cm 2005

Inshaala (detail 5) Acrylic on wall 190x320 cm 2005

Inshaala (detail 13) Acrylic on wall 190x320 cm 2005

Inshaala (detail 13) Acrylic on wall 190x320 cm 2005