קורבנות אקריליק על בד 40x35 ס

קורבנות אקריליק על בד 40x35 ס"מ 2002

טיפול אקריליק על בד 25x30 ס

טיפול אקריליק על בד 25x30 ס"מ 2002

האחיות נלימוב אקריליק על בד 50x20 ס

האחיות נלימוב אקריליק על בד 50x20 ס"מ 2002

מחבל בצבעי הסוואה אקריליק על בד 30x25 ס

מחבל בצבעי הסוואה אקריליק על בד 30x25 ס"מ 2002

חייל ומחבל אקריליק על בד 30x25 ס

חייל ומחבל אקריליק על בד 30x25 ס"מ 2002

קו 32 א' שמן על בד 130x70 ס

קו 32 א' שמן על בד 130x70 ס"מ 2002

אב ובן בצערם אקריליק על בד 30x40 ס

אב ובן בצערם אקריליק על בד 30x40 ס"מ 2002

שהיד אקריליק על בד 40x35 ס

שהיד אקריליק על בד 40x35 ס"מ 2003