בועז פחם ואקריליק על נייר עיתון 7560x  ס

בועז פחם ואקריליק על נייר עיתון 7560x ס"מ 2013

המנהיג פחם ואקריליק על נייר עיתון 60x75 ס

המנהיג פחם ואקריליק על נייר עיתון 60x75 ס"מ 2013

נועם פחם ואקריליק על נייר עיתון 7560 x  ס

נועם פחם ואקריליק על נייר עיתון 7560 x ס"מ 2013

קיום פחם ואקריליק על נייר עיתון 60x75ס

קיום פחם ואקריליק על נייר עיתון 60x75ס"מ 2013

מיכל ורפאל פחם ואקריליק על נייר עיתון 107x58 ס

מיכל ורפאל פחם ואקריליק על נייר עיתון 107x58 ס"מ 2013

מתן פחם ואקריליק על נייר עיתון 60x75 ס

מתן פחם ואקריליק על נייר עיתון 60x75 ס"מ 2013

מסיכה פחם ואקריליק על נייר עיתון 60x75ס

מסיכה פחם ואקריליק על נייר עיתון 60x75ס"מ 2013

אי שם בצפון פחם ואקריליק על נייר עיתון 74x102ס

אי שם בצפון פחם ואקריליק על נייר עיתון 74x102ס"מ 2013