שידור חי טכניקה מעורבת על צלחת שידור 80x85 ס

שידור חי טכניקה מעורבת על צלחת שידור 80x85 ס"מ 2012

יס טכניקה מעורבת על צלחת שידור 80x85 ס

יס טכניקה מעורבת על צלחת שידור 80x85 ס"מ 2014

שקיעה טכניקה מעורבת על צלחת שידור 80x85 ס

שקיעה טכניקה מעורבת על צלחת שידור 80x85 ס"מ 2015

זריחה טכניקה מעורבת על צלחת שידור 80x85 ס

זריחה טכניקה מעורבת על צלחת שידור 80x85 ס"מ 2015

אמא טכניקה מעורבת על צלחת שידור 60x65 ס

אמא טכניקה מעורבת על צלחת שידור 60x65 ס"מ 2015

אני פרחה שמן על צלחת שידור 60x73 ס

אני פרחה שמן על צלחת שידור 60x73 ס"מ 2016