עירום 6 (פורטרט עצמי)  2018 שמן על בד 130x150 ס

עירום 6 (פורטרט עצמי) 2018 שמן על בד 130x150 ס"מ

עירום 9 (פורטרט עצמי)  2018 שמן על בד 130x150 ס

עירום 9 (פורטרט עצמי) 2018 שמן על בד 130x150 ס"מ

עירום 3 (פורטרט עצמי)  2018 שמן על בד 130x150 ס

עירום 3 (פורטרט עצמי) 2018 שמן על בד 130x150 ס"מ

פורטרט עצמי 2 2018 שמן על בד 50x70 ס

פורטרט עצמי 2 2018 שמן על בד 50x70 ס"מ

פורטרט עצמי 3 2018 שמן על בד 50x50 ס

פורטרט עצמי 3 2018 שמן על בד 50x50 ס"מ

פורטרט עצמי 1  2018 שמן על בד 70x80 ס

פורטרט עצמי 1 2018 שמן על בד 70x80 ס"מ

פורטרט עצמי 4  2018 שמן על בד 80x100 ס

פורטרט עצמי 4 2018 שמן על בד 80x100 ס"מ

עירום 2 (פורטרט עצמי) 2018 שמן על בד 140x220 ס

עירום 2 (פורטרט עצמי) 2018 שמן על בד 140x220 ס"מ

עירום 5 (פורטרט עצמי)  2018 שמן על בד 130x150 ס

עירום 5 (פורטרט עצמי) 2018 שמן על בד 130x150 ס"מ

עירום 4 (פורטרט עצמי)  2018 שמן על בד 130x150 ס

עירום 4 (פורטרט עצמי) 2018 שמן על בד 130x150 ס"מ

עירום 7 (פורטרט עצמי)  2018 שמן על בד 130x150 ס

עירום 7 (פורטרט עצמי) 2018 שמן על בד 130x150 ס"מ

עירום 10 (פורטרט עצמי)  2018 שמן על בד 160x170 ס

עירום 10 (פורטרט עצמי) 2018 שמן על בד 160x170 ס"מ

עירום 1 (פורטרט עצמי) שמן על בד 120x80 סמ 2018

עירום 1 (פורטרט עצמי) שמן על בד 120x80 סמ 2018

עירום 8 (פורטרט עצמי)  2018 שמן על בד 130x150 ס

עירום 8 (פורטרט עצמי) 2018 שמן על בד 130x150 ס"מ