מתכופפת 1  25x30 ס

מתכופפת 1 25x30 ס"מ מונופרינט על נייר 2020

מתכופפת 2  25x30 ס

מתכופפת 2 25x30 ס"מ מונופרינט על נייר 2020

מתכופפת 3  25x30 ס

מתכופפת 3 25x30 ס"מ מונופרינט על נייר 2020

מתכופפת 4  25x30 ס

מתכופפת 4 25x30 ס"מ מונופרינט על נייר 2020

מתכופפת 5  25x30 ס

מתכופפת 5 25x30 ס"מ מונופרינט על נייר 2020

מתכופפת 6  25x30 ס

מתכופפת 6 25x30 ס"מ מונופרינט על נייר 2020