מניף תמונה טכניקה מעורבת על בד 60x50 ס

מניף תמונה טכניקה מעורבת על בד 60x50 ס"מ 2013

תחריר טכניקה מעורבת על בד 80x125 ס

תחריר טכניקה מעורבת על בד 80x125 ס"מ 2012

גשמי אביב טכניקה מעורבת על בד 80x120 ס

גשמי אביב טכניקה מעורבת על בד 80x120 ס"מ 2012

טנק אקריליק על שקף 21x30 ס

טנק אקריליק על שקף 21x30 ס"מ 2012

שוטרים אקריליק על נייר 42x55 ס

שוטרים אקריליק על נייר 42x55 ס"מ 2013

ילדה שחורה טכניקה מעורבת על בד 40x40 ס

ילדה שחורה טכניקה מעורבת על בד 40x40 ס"מ 2013

שיירה טכניקה מעורבת על בד 110x60 ס

שיירה טכניקה מעורבת על בד 110x60 ס"מ 2013

מתופף אקריליק על בד 60x60 ס

מתופף אקריליק על בד 60x60 ס"מ 2013

מתופף אקריליק על שקף 21x30 ס

מתופף אקריליק על שקף 21x30 ס"מ 2012

מניף דגל לבן טכניקה מעורבת על בד 100x82 ס

מניף דגל לבן טכניקה מעורבת על בד 100x82 ס"מ 2013

אירוסים טכניקה מעורבת על בד 50x70 ס

אירוסים טכניקה מעורבת על בד 50x70 ס"מ 2012

ילדה בחום טכניקה מעורבת על נייר 27x41 ס

ילדה בחום טכניקה מעורבת על נייר 27x41 ס"מ 2013

צאו החוצה טכניקה מעורבת על שקף 21x30 ס

צאו החוצה טכניקה מעורבת על שקף 21x30 ס"מ 2013

אישה אקריליק על נייר 42x55 ס

אישה אקריליק על נייר 42x55 ס"מ 2013

כלנית אדומה טכניקה מעורבת על נייר 49x34 ס

כלנית אדומה טכניקה מעורבת על נייר 49x34 ס"מ 2013

ילדה קופצת בחבל אקריליק על נייר 43x35 ס

ילדה קופצת בחבל אקריליק על נייר 43x35 ס"מ 2013

שיח רקפות אקריליק על נייר 42x30 ס

שיח רקפות אקריליק על נייר 42x30 ס"מ 2013

נוף ירוק אקריליק על נייר 23x35 ס

נוף ירוק אקריליק על נייר 23x35 ס"מ 2013

רגליים סגולות אקריליק על נייר 21x30 ס

רגליים סגולות אקריליק על נייר 21x30 ס"מ 2013

קוץ שחור טכניקה מעורבת על נייר 41x30 ס

קוץ שחור טכניקה מעורבת על נייר 41x30 ס"מ 2013

קוצים שחורים אקריליק על נייר 27x41 ס

קוצים שחורים אקריליק על נייר 27x41 ס"מ 2013

ילדה הפוכה אקריליק על נייר 42x55 ס

ילדה הפוכה אקריליק על נייר 42x55 ס"מ 2013

צועקת אקריליק על נייר 42x55 ס

צועקת אקריליק על נייר 42x55 ס"מ 2013