על הספה 80x100 ס

על הספה 80x100 ס"מ גואש על בד 2020

אצבע 40x40 ס

אצבע 40x40 ס"מ שמן על בד 2020

אננס 40x40 ס

אננס 40x40 ס"מ שמן על בד 2020

אז מה 80 x70 ס

אז מה 80 x70 ס"מ שמן על בד 2020

מסתרקת במראה 35x50 ס

מסתרקת במראה 35x50 ס"מ שמן על נייר 2020

מסתרקת בתוכי 35x50 ס

מסתרקת בתוכי 35x50 ס"מ שמן על נייר 2020

בטיפול 62x61 ס

בטיפול 62x61 ס"מ שמן על מזונית 2020

לידה 35x50 ס

לידה 35x50 ס"מ שמן על נייר 2020

מחבקת 35x50 ס

מחבקת 35x50 ס"מ שמן על נייר 2020

כורעת 35x50 ס

כורעת 35x50 ס"מ שמן על נייר 2020

מגדלי זהב 35x50 ס

מגדלי זהב 35x50 ס"מ שמן על נייר 2020

אדומה 60x122 ס

אדומה 60x122 ס"מ שמן על מזונית 2020

עוברית 35x50 ס

עוברית 35x50 ס"מ שמן על נייר 2020

על הראש 35x50 ס

על הראש 35x50 ס"מ שמן על נייר 2020

קטיף רימונים 35x50 ס

קטיף רימונים 35x50 ס"מ שמן על נייר 2020

על הספה 80x100 ס

על הספה 80x100 ס"מ גואש על בד 2020

אצבע 40x40 ס

אצבע 40x40 ס"מ שמן על בד 2020

אננס 40x40 ס

אננס 40x40 ס"מ שמן על בד 2020

אז מה 80 x70 ס

אז מה 80 x70 ס"מ שמן על בד 2020

מסתרקת במראה 35x50 ס

מסתרקת במראה 35x50 ס"מ שמן על נייר 2020

מסתרקת בתוכי 35x50 ס

מסתרקת בתוכי 35x50 ס"מ שמן על נייר 2020

בטיפול 62x61 ס

בטיפול 62x61 ס"מ שמן על מזונית 2020

לידה 35x50 ס

לידה 35x50 ס"מ שמן על נייר 2020

מחבקת 35x50 ס

מחבקת 35x50 ס"מ שמן על נייר 2020

כורעת 35x50 ס

כורעת 35x50 ס"מ שמן על נייר 2020

מגדלי זהב 35x50 ס

מגדלי זהב 35x50 ס"מ שמן על נייר 2020

אדומה 60x122 ס

אדומה 60x122 ס"מ שמן על מזונית 2020

עוברית 35x50 ס

עוברית 35x50 ס"מ שמן על נייר 2020

על הראש 35x50 ס

על הראש 35x50 ס"מ שמן על נייר 2020

קטיף רימונים 35x50 ס

קטיף רימונים 35x50 ס"מ שמן על נייר 2020