טביעת הצללים שמן על בד 180x180 ס

טביעת הצללים שמן על בד 180x180 ס"מ 2018

סוחבות שמן על בד 130x150 ס

סוחבות שמן על בד 130x150 ס"מ 2017

אסתר שמן על בד 140x130 ס

אסתר שמן על בד 140x130 ס"מ 2018

הריקוד שמן על בד 110x105 ס

הריקוד שמן על בד 110x105 ס"מ 2018

אפריקה ישראל אקריליק וצבעי מים על בד 110x105 ס

אפריקה ישראל אקריליק וצבעי מים על בד 110x105 ס"מ 2016

מסתרקות שמן על בד 160x180 ס

מסתרקות שמן על בד 160x180 ס"מ 2017

מבט שמן על בד 130x140 ס

מבט שמן על בד 130x140 ס"מ 2016

מתרחצות שמן על בד 170180x ס

מתרחצות שמן על בד 170180x ס"מ 2017

אשכבה שמן על בד 180x180 ס

אשכבה שמן על בד 180x180 ס"מ 2017