מעשנת שמן על בד 130x140 ס

מעשנת שמן על בד 130x140 ס"מ 2018

התיילדות המדרגות שמן על בד 160x180 ס

התיילדות המדרגות שמן על בד 160x180 ס"מ 2018

שתיקה שמן על בד 90x100 ס

שתיקה שמן על בד 90x100 ס"מ 2018

אסתר שמן על בד 140x130 ס

אסתר שמן על בד 140x130 ס"מ 2018

הריקוד שמן על בד 110x105 ס

הריקוד שמן על בד 110x105 ס"מ 2018

הסוד של איזיס צבע מים על בד 70x100 ס

הסוד של איזיס צבע מים על בד 70x100 ס"מ 2016

אפריקה ישראל אקריליק וצבעי מים על בד 110x105 ס

אפריקה ישראל אקריליק וצבעי מים על בד 110x105 ס"מ 2016

מבט שמן על בד 130x140 ס

מבט שמן על בד 130x140 ס"מ 2016

מתרחצות שמן על בד 170180x ס

מתרחצות שמן על בד 170180x ס"מ 2017

מסתרקות שמן על בד 160x180 ס

מסתרקות שמן על בד 160x180 ס"מ 2017

סוחבות שמן על בד 130x150 ס

סוחבות שמן על בד 130x150 ס"מ 2017

אשכבה שמן על בד 180x180 ס

אשכבה שמן על בד 180x180 ס"מ 2017

לא פה לא שם שמן על בד 130x70 ס

לא פה לא שם שמן על בד 130x70 ס"מ 2018

לא פה לא שם פחם על נייר 120x80 ס

לא פה לא שם פחם על נייר 120x80 ס"מ 2017

חשומה שמן על בד 110x105 ס

חשומה שמן על בד 110x105 ס"מ 2017