שביל פניה קיבוץ גבת

שביל פניה קיבוץ גבת

כריכת הספר:

כריכת הספר: "ויהי ערב" מאת פניה ברגשטין

ויהי ערב (מבט כללי) 125x200 ס

ויהי ערב (מבט כללי) 125x200 ס"מ אקריליק על פח מתוך הספר: "ויהי ערב" פניה ברגשטין

ויהי ערב 125x200 ס

ויהי ערב 125x200 ס"מ אקריליק על פח מתוך הספר: "ויהי ערב" פניה ברגשטין

שביל פניה קיבוץ גבת

שביל פניה קיבוץ גבת

שביל פניה קיבוץ גבת

שביל פניה קיבוץ גבת

שביל פניה קיבוץ גבת

שביל פניה קיבוץ גבת

שביל פניה קיבוץ גבת

שביל פניה קיבוץ גבת

ספריה של פניה ברגשטין

ספריה של פניה ברגשטין

שביל פניה קיבוץ גבת

שביל פניה קיבוץ גבת

בוא אלי פרפר נחמד 125x200 ס

בוא אלי פרפר נחמד 125x200 ס"מ אקריליק על פח 2007 מתוך הספר: "בוא אלי פרפר נחמד" פניה ברגשטין

שביל פניה קיבוץ גבת

שביל פניה קיבוץ גבת

שביל פניה קיבוץ גבת

שביל פניה קיבוץ גבת

שביל פניה קיבוץ גבת

שביל פניה קיבוץ גבת

שביל פניה קיבוץ גבת

שביל פניה קיבוץ גבת

פרח לי יפה ורוד 125x200 ס

פרח לי יפה ורוד 125x200 ס"מ אקריליק על פח 2007 מתוך הספר: "בוא אלי פרפר נחמד" פניה ברגשטין

שביל פניה קיבוץ גבת

שביל פניה קיבוץ גבת

האוטו שלנו גדול וירוק 125x200 ס

האוטו שלנו גדול וירוק 125x200 ס"מ אקריליק על פח מתוך הספר: "בוא אלי פרפר נחמד" פניה ברגשטין

עגלה (פרט 1) 125x125 ס

עגלה (פרט 1) 125x125 ס"מ אקריליק על פח מתוך הספר: "עיניים שמחות" פניה ברגשטין

שביל פניה קיבוץ גבת

שביל פניה קיבוץ גבת

שביל פניה קיבוץ גבת

שביל פניה קיבוץ גבת

שביל פניה קיבוץ גבת

שביל פניה קיבוץ גבת

בואו נא לראות מהר 125x200 ס

בואו נא לראות מהר 125x200 ס"מ אקריליק על פח 2007 מתוך הספר: "בוא אלי פרפר נחמד" פניה ברגשטין

שביל פניה קיבוץ גבת

שביל פניה קיבוץ גבת

האוטו שלנו גדול וירוק (פרט 1) 125x200 ס

האוטו שלנו גדול וירוק (פרט 1) 125x200 ס"מ אקריליק על פח מתוך הספר: "בוא אלי פרפר נחמד" פניה ברגשטין

שביל פניה קיבוץ גבת

שביל פניה קיבוץ גבת

שביל פניה קיבוץ גבת

שביל פניה קיבוץ גבת

שביל פניה קיבוץ גבת

שביל פניה קיבוץ גבת

שביל פניה קיבוץ גבת

שביל פניה קיבוץ גבת

שביל פניה קיבוץ גבת

שביל פניה קיבוץ גבת

שביל פניה קיבוץ גבת

שביל פניה קיבוץ גבת

עגלה (פרט 2) 125x125 ס

עגלה (פרט 2) 125x125 ס"מ אקריליק על פח מתוך הספר: "עיניים שמחות" פניה ברגשטין

שביל פניה קיבוץ גבת

שביל פניה קיבוץ גבת