משם ולכאן מיצב תלוי חלל: צילומים, עץ, אקריליק, רדי מייד, נייר 6/4 מ' 2017

משם ולכאן מיצב תלוי חלל: צילומים, עץ, אקריליק, רדי מייד, נייר 6/4 מ' 2017

מיצב תלוי חלל (פרט 11) צילומים עץ רדי מייד נייר ואקריליק 6/4 מ' 2017

מיצב תלוי חלל (פרט 11) צילומים עץ רדי מייד נייר ואקריליק 6/4 מ' 2017

מיצב תלוי חלל (פרט 1) צילומים עץ רדי מייד נייר ואקריליק 6/4 מ' 2017

מיצב תלוי חלל (פרט 1) צילומים עץ רדי מייד נייר ואקריליק 6/4 מ' 2017

מיצב תלוי חלל (פרט 2) צילומים עץ רדי מייד נייר ואקריליק 6/4 מ' 2017

מיצב תלוי חלל (פרט 2) צילומים עץ רדי מייד נייר ואקריליק 6/4 מ' 2017

מיצב תלוי חלל (פרט 3) צילומים עץ רדי מייד נייר ואקריליק 6/4 מ' 2017

מיצב תלוי חלל (פרט 3) צילומים עץ רדי מייד נייר ואקריליק 6/4 מ' 2017

מיצב תלוי חלל (פרט 10) צילומים עץ רדי מייד נייר ואקריליק 6/4 מ' 2017

מיצב תלוי חלל (פרט 10) צילומים עץ רדי מייד נייר ואקריליק 6/4 מ' 2017

מיצב תלוי חלל (פרט 4) צילומים עץ רדי מייד נייר ואקריליק 6/4 מ' 2017

מיצב תלוי חלל (פרט 4) צילומים עץ רדי מייד נייר ואקריליק 6/4 מ' 2017

מיצב תלוי חלל (פרט 5) צילומים עץ רדי מייד נייר ואקריליק 6/4 מ' 2017

מיצב תלוי חלל (פרט 5) צילומים עץ רדי מייד נייר ואקריליק 6/4 מ' 2017

מיצב תלוי חלל (פרט 6) צילומים עץ רדי מייד נייר ואקריליק 6/4 מ' 2017

מיצב תלוי חלל (פרט 6) צילומים עץ רדי מייד נייר ואקריליק 6/4 מ' 2017

מיצב תלוי חלל (פרט 7) צילומים עץ רדי מייד נייר ואקריליק 6/4 מ' 2017

מיצב תלוי חלל (פרט 7) צילומים עץ רדי מייד נייר ואקריליק 6/4 מ' 2017

מיצב תלוי חלל (פרט 8) צילומים עץ רדי מייד נייר ואקריליק 6/4 מ' 2017

מיצב תלוי חלל (פרט 8) צילומים עץ רדי מייד נייר ואקריליק 6/4 מ' 2017

מיצב תלוי חלל (פרט 9) צילומים עץ רדי מייד נייר ואקריליק 6/4 מ' 2017

מיצב תלוי חלל (פרט 9) צילומים עץ רדי מייד נייר ואקריליק 6/4 מ' 2017